นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ 

 1. บทนำ

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (สามารถหรือ บริษัทฯหรือเรา”) จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (ประกาศ”) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ใช้เว็บไซต์สามารถ เว็บไซต์สามารถอื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับประกาศนี้ กิจกรรมสามารถอื่น ๆ เช่น งานแสดงสินค้าหรืองานที่ได้รับการสนับสนุน (โดยรวมเรียกว่า เว็บไซต์”) ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างอื่นในประกาศนี้ ประกาศนี้ใช้กับข้อมูลที่จัดหาหรือรวบรวมผ่านเว็บไซต์และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯออฟไลน์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมจากการใช้งานของคุณบนแอปพลิเคชั่นของเราจะอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก โปรดทราบว่าข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการของบริษัทฯ อาจมีประกาศและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับการรวบรวม การใช้ข้อมูลและ metadata ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเหล่านั้นของคุณ ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นระยะโดยเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยการโพสต์ประกาศใหม่บนเว็บไซต์ เราแนะนำให้คุณศึกษานโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  

 1. ข้อมูลที่เรารวบรวม

บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้ซึ่งบางส่วนที่คุณอาจให้โดยสมัครใจจากการใช้งานเว็บไซต์ 

ข้อมูลการระบุตัวตน รวมถึงชื่อตำแหน่งและตำแหน่งงานของคุณ 

ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และที่อยู่อีเมล์ของคุณ 

คุกกี้และข้อมูลอุปกรณ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ที่อยู่ IP ตัวระบุอุปกรณ์ ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและเครือข่าย การตั้งค่าสถานที่และเขตเวลา และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง 

ข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรม รวมถึงข้อมูลการระบุตัวตน ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้กับเรา เมื่อคุณเข้าถึงเนื้อหาต่างๆของ บริษัทฯ เช่น เอกสารรายงานวิดีโอ หรือเอกสารการวิจัยอื่น ๆ 

ข้อมูลผู้สมัครงาน รวมถึงข้อมูลการระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ ประวัติส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามให้มา (เช่นนายหน้า) บนเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับสมัคร 

ข้อมูลของบุคคลที่สาม เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทเดียวกันเหล่านี้ผ่านการใช้งานของผู้ให้บริการด้านการตลาดและการเผยแพร่เนื้อหาของบุคคลที่สามของเรา 

 1. เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก พวกเราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเชิงพาณิชย์ที่อธิบายไว้ในประกาศนี้เท่านั้น วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง 

การตอบคำถามของลูกค้า – เราใช้ข้อมูลการระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อเพื่อตอบคำถามของลูกค้า เพื่อที่คุณจะได้รับการตอบกลับจากเราเมื่อคุณติดต่อเรามา 

การส่งข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้องและเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรม หรือสัมมนา – เราใช้ข้อมูลการระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อ คุกกี้และข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมเพื่อติดต่อกับคุณ โดยการส่งแจ้งเตือนทางอีเมล์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นพิเศษจากบริษัทฯ หรือบริษัทฯพันธมิตรของเราเพื่อเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณอาจสนใจหรือจัดการ การเข้าร่วม การสำรวจ การแข่งขันและการชิงโชค คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการข่าวสารทางการตลาดดังกล่าวได้โดยคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครในอีเมล์ของเราตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง 

การปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา – เราใช้คุกกี้และข้อมูลอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงการทำงานและการใช้งานผู้ใช้ของเว็บไซต์ของเรา หากคุณกรอกแบบสำรวจหรือส่งอีเมล์ถึงบริษัทฯเพื่อขอรับการสนับสนุน หรือความช่วยเหลือ เราอาจเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา 

การรักษาเว็บไซต์ ระบบไอทีและขั้นตอนการบริการของเราให้ปลอดภัย – เราใช้ข้อมูลการระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อและคุกกี้และข้อมูลอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและรักษาความลับของข้อมูลของคุณ และเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึงการฉ้อโกงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคุณและเรา 

การรับสมัครข้อมูลผู้สมัครงานถูกรวบรวมและประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดกรอง ระบุและประเมินผู้สมัครสำหรับตำแหน่ง และการเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ้างงาน การประมวลผลนี้มีความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของผู้สมัครงานในการจัดหางานก่อนทำสัญญาและอาจใช้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับสื่อส่งเสริมการขายจากบริษัทฯได้โดยใช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครภายในอีเมล์แต่ละฉบับ โดยปกติคำขอเลือกไม่รับสื่อส่งเสริมการขายจะได้รับการดำเนินการในทันที แต่โปรดรอ 15 วันทำการ (เวลามาตรฐานฮ่องกง) เพื่อดำเนินการตามคำขอลบ 

 1. เราเปิดเผยข้อมูลของคุณอย่างไร

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเราหรือกับบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการให้บริการหรือพัฒนาการบริการของเรา ตัวอย่างเช่น 

ผู้ให้บริการภายนอกและบริษัทฯพันธมิตร เราอาจเผยแพร่ข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการภายนอกที่มีผลิตภัณฑ์และบริการภายนอกเว็บไซต์ของเราซึ่งจำเป็นต้องทราบข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ เราอาจเผนแพร่ข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ผู้ค้าปลีกหรือผู้ให้บริการบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯเพื่อทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจของเรา นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อให้พวกเขาติดต่อคุณในนามของเราพร้อมข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อความดังกล่าวนั้นได้โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูลในอีเมล์ของเรา 

การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของเรา ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6 ด้านล่าง 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ตัวอย่างเช่น 

 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือกระบวนการทางกฎหมาย (รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงของประเทศหรือการบังคับใช้กฎหมาย) 
 2. เพื่อปกป้องความปลอดภัยหรือการรักษาความมั่นคงของบุคคล นิติบุคคล หรือสถานที่ใด ๆ 
 3. เพื่อจัดการกับเหตุที่อาจเป็นการละเมิดประกาศของเรา 
 4. เพื่อตรวจสอบการฉ้อโกง ความมั่นคงปลอดภัย หรือปัญหาทางเทคนิค หรือ 
 5. เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม พนักงานของเรา ผู้ใช้และสาธารณะชน 

เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าคุณมีสิทธิที่จะทราบหากมีกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูลของคุณเพราะเหตุทางกฎหมาย ดังนั้น ก่อนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณตามคำสั่งทางกฎหมาย (เช่น หมายเรียกหรือคำสั่งศาล) เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในบัญชีของคุณ เว้นแต่  

 1. เราไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น หรือ 
 2. ในกรณีฉุกเฉินที่การแจ้งเตือนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เยาว์ 

ทั้งนี้ ประกาศนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อจำกัดสิทธิในข้อโต้แย้งทางกฎหมายหรือการคัดค้านใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อบุคคลที่สาม รวมถึงในกรณีที่มีคำสั่งจากรัฐบาลให้เปิดเผยข้อมูลของคุณ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบริษัท เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ที่อาจจะเข้าซื้อกิจการ (รวมถึง ตัวแทนและที่ปรึกษาของบุคคลดังกล่าว) ที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมหรืออาจะเข้าทำนิติกรรมการซื้อ การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการส่วนใดส่วนหนึ่งในธุรกิจของเรา โดยที่เราจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในประกาศนี้เท่านั้น 

ข้อมูลแฝงและข้อมูลรวม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เรามีการใช้ข้อมูลแฝง ข้อมูลรวมและสรุปข้อมูลที่อาจรวมถึงข้อมูลบางส่วนของคุณ 

ความยินยอม เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามหากเราได้รับความยินยอมจากคุณ 

 1. ทางเลือกของคุณ

ก. การเลือกไม่รับอีเมล์ 

คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อเพื่อส่งเสริมการขายจากบริษัทฯได้โดยใช้ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูลภายในอีเมล์แต่ละฉบับ โดยปกติแล้วจะมีการดำเนินการตามคำขอยกเลิกนี้ในทันที แต่โปรดให้เวลา 15 วันทำการเพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอของคุณ ทั้งนี้ แม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับสื่อส่งเสริมการขายจากเรา คุณอาจจะยังได้รับข้อความเกี่ยวกับธุรกรรมและผลิตภัณฑ์จากเราหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของ บริษัทฯซึ่งในกรณีเช่นนี้คุณสามารถเลือกไม่รับข้อความแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ 

ข. โฆษณาส่วนบุคคล 

คุณอาจสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาแบบเฉพาะบุคคลจากกลุ่มบริษัทที่เป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative  หรือผู้ที่สมัครบริการของ Digital Advertising Alliance’s Self-Regulatory Principles สำหรับ Online Behavioral Advertising โปรดไปยังหน้าเพจ Network Advertising Initiative Consumer Opt-Out หรือ เพจ the Digital Advertising Alliance Opt-Out เพื่อเลือกไม่รับโฆษณาแบบเฉพาะบุคคลจากผู้ให้บริการที่เข้าร่วมในโปรแกรมเหล่านั้นโดยตรง บริษัทฯ ไม่ได้ควบคุมหรือดำเนินการตามช่องทางเหล่านี้หรือตามตัวเลือกที่ผู้โฆษณาและผู้อื่นจัดหาผ่านช่องทางเหล่านี้ 

 1. การใช้คุกกี้

เช่นเดียวกับผู้ให้บริการออนไลน์ส่วนใหญ่ เราใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เราจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูข้อมูลคุกกี้ออนไลน์ 

ก. เราใช้คุกกี้อย่างไร 

เราใช้คุกกี้แบบช่วงเวลาเพื่อตรวจสอบการใช้งานโดยรวมและข้อมูลการเข้าชมเว็บบนเว็บไซต์ของเรา  

คุกกี้แบบช่วงเวลาจะหายไปเมื่อคุณออกจากระบบและปิดเบราว์เซอร์ของคุณ 

นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้ถาวรเพื่อจดจำคุณ เมื่อคุณกลับมาใช้เว็บไซต์ของเรา คุกกี้ถาวรสามารถอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้นานกว่าคุกกี้แบบช่วงเวลา 

เรายังใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เยี่ยมชมและดูว่าผู้เยี่ยมชมมีพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอย่างไรและพวกเขาใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานบนเว็บไซต์ของเรา สุดท้ายเราอาจใช้เทคโนโลยีมาตรฐานอื่น ๆ เช่น clear gifs และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่องเพื่อวิเคราะห์ รวบรวมและข้อมูลรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเครื่องมือเหล่านี้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง 

ข. คุกกี้จากบุคคลที่สาม 

เราเชื่อว่านี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องทราบว่า เราใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามใดบนไซต์ของเรา รายละเอียดต่อไปนี้คือรายการคุกกี้ของบุคคลที่สามที่เราใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเรานั้น อาจทำให้มีการใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

Google Analytics – คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราเห็นว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการทำงานบนเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และหากคุณไม่ต้องการให้ Google Analytics รายงานข้อมูลของคุณ คุณสามารถติดตั้ง ส่วนเสริมของเบราว์เซอร์เพื่อยกเลิก Google Analytics 

Google AdWords – คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ผู้ให้บริการของเราแสดงโฆษณาตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในอดีตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณาในลักษณะของการติดตามลูกค้า Google อาจใช้คุกกี้นี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อแสดงโฆษณาของเราบนอินเทอร์เน็ต Google อนุญาตให้คุณเลือกไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ของ Google ได้ โดยไปที่การตั้งค่าโฆษณาของ Google 

คุณสมบัติโซเชียลมีเดีย – คุณสมบัติโซเชียลมีเดีย  เช่น ปุ่ม “ถูกใจในเฟซบุ๊กอาจถูกดูแลและควบคุมโดยบุคคลที่สาม หากคุณใช้คุณลักษณะเหล่านี้พวเขาอาจรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณและตั้งค่าคุกกี้เพื่อให้คุณสมบัตินี้ได้ทำงานอย่างเหมาะสม กิจกรรมของคุณกับคุณสมบัติเหล่านนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ให้บริการคุณสมบัตินี้ และไม่ใช่ตามประกาศของเรา 

ค. วิธีจัดการคุกกี้ 

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่บางเบราว์เซอร์อาจอนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ หรือใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อปิดใช้งานคุกกี้ หรือแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เบราว์เซอร์เหล่านี้หรือเครื่องมือของบุคคลที่สามอาจอนุญาตให้คุณลบคุกกี้ที่คุณมีอยู่แล้ว ทั้งนี้ โปรดทราบว่าบริการบางส่วนของเราอาจใช้งานไม่ได้ หากคุณลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้ 

 1. การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (นิยามความหมายตามที่ GDPR กำหนด) เท่าที่จำเป็นตามควรในการใช้งานเว็บไซต์หรือตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น 

 1. ความปลอดภัย

ก. ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯเป็นบริษัทที่รักษาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา บริษัทฯใช้มาตรการป้องกันทางกายภาพ มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการและมาตรการป้องกันด้านเทคนิคที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการทางเทคนิคและมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการประมวลผลข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น เรามีการใช้มาตรการหลายอันประกอบกัน คือ ใช้ Firewall การตรวจสอบความถูกต้อง ความปลอดภัยทางกายภาพและมาตรการการป้องกันอื่น ๆ เพื่อปกป้องบัญชีของคุณและข้อมูลของคุณ เมื่อคุณป้อนข้อมูลสำคัญบนเว็บไซต์ เราจะเข้ารหัสข้อมูลนั้นในระหว่างการส่งและพักข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) นอกจากนี้เรายังทำการทดสอบการเจาะระบบโดยบุคคลที่สามเพื่อทำให้ระบบของเราปลอดภัยจากการโจมตี บริษัทฯใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะควรควบคุม ป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและภัยคุกคามที่เป็นความผิดทางอาญาอื่น ๆ รวมทั้งป้องกันพนักงานที่อาจทำงานโดยประมาทได้ เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% เราจึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของสารสนเทศ ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่บริษัทฯได้รับในนามของคุณหรือที่คุณส่งไปยังบริษัทฯโดยตรง เพื่อใช้งานบนเว็บไซต์บริษัทฯ การได้รับหรือการส่งข้อมูลของคุณทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากความสมัครใจและการยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลงหรือทำลายจากกรณีมีการละเมิดมาตรการป้องกันความปลอดภัย ทั้งทางกายภาพ ทางเทคนิคและมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการใด ๆ ของเรา หากเราทราบถึงการละเมิดความปลอดภัย เราจะแจ้งให้คุณทราบทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันที่เหมาะสมได้ คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการรับแจ้งการละเมิดความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ใด   

ข. เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม 

เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เมื่อคุณคลิกลิงก์ใดลิงก์หนึ่ง คุณจะออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯและไปยังเว็บไซต์อื่น บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดโดยผู้ควบคุมเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราอาจเชื่อมต่อออกไป เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ซึ่งอาจแตกต่างจากของเรา นอกจากนี้หากคุณใช้ประโยชน์จากข้อเสนอจากพันธมิตรรายใดรายหนึ่งของเรา คุณอาจให้ข้อมูลโดยตรงกับพันธมิตรรายนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของพันธมิตรเหล่านี้ เนื่องจากเราไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อออกไป 

 1. ผู้ใช้อายุต่ำกว่า 16 ปี

เนื่องจากบริษัทฯให้บริการแก่ฐานลูกค้าต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกันใน Chapter 91 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็ก และ มาตรา 8 เงื่อนไขที่บังคับกรณีความยินยอมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับ information society services ของ GDPR บริษัทฯไม่ได้จงใจรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี 

 1. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

บริษัทฯเป็นบริษัทในประเทศไทยที่มีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้นอกประเทศฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์จะถูกโอนกลับไปยังประเทศฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์ หากคุณใช้เว็บไซต์บริษัทฯจากนอกประเทศฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์ ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บและประมวลผลในประเทศฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่และจัดการฐานข้อมูลของเรา 

 1. ติดต่อเรา หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ info@Samart.hk

Connect APAC Privacy Policy

CONTACT